החלף כיוון
בית - ימין , חוץ - שמאל
קבוצת בית (ימין)
הרכב פותח
מחליפים
קבוצת חוץ (שמאל)
הרכב פותח
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מחליפים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מאמן
שופטים
שופט ראשי
שופט עזר
שופט עזר
שופט רביעי