החלף כיוון
בית - שמאל , חוץ - ימין
קבוצת בית (שמאל)
הרכב פותח
מחליפים
קבוצת חוץ (ימין)
הרכב פותח
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מחליפים
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מאמן
שופטים
שופט ראשי
שופט עזר
שופט עזר
שופט רביעי